Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii presupune ca esti de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Politica de cookies

Accept

1.1 PREAMBUL

Platforma www.ilifruct.ro (numită în continuare Platforma/Site-ul) este administrată de și aparține S.C. Ilifruct I.I (denumită în continuare și Compania), persoană juridică română, cu sediul în Toplița, Str. Vânătorilor nr. 9A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.F19/617/2015, având CUI 34971024

Următorii termeni au semnificațiile definite mai jos:

a) Vânzător: calitatea de vânzător o are S.C. Ilifruct I.I (denumită în continuare și Compania), persoană juridică română, cu sediul în Toplița, Str. Vânătorilor nr. 9A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F19/617/2015, având CUI 34971024

b) Cumpărător: orice persoană fizică cu vârsta minimă de 16 ani sau juridică care creează un cont și plasează o comandă pe Site;

c) Utilizator: orice persoană care accesează Site-ul indiferent dacă plasează sau nu o comandă sau își creează un cont;

d) Distribuitor: un membru independent al ilifruct care promovează produsele vândute prin intermediul Platformei ale cărui drepturi și obligații sunt stabilite în Contractul membrilor, precum și la Art. 3 din prezentul;

e) Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa produse de pe Site;


1.2 PREAMBUL

f) Contract: „orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul” (art. 2 pct. 7 din OUG nr. 34/2014);

g) Contractul membrilor: o convenție încheiată între Distribuitorii ilifruct și Companie având ca obiect promovarea produselor comercializate pe Platformă;

h) Tranzacție: achitarea prețului produsului comandat de către Cumpărător sau rambursarea sumei de bani acestuia prin una din modalitățile stabilite și agreate de către Vânzător;

i) Coș cumpărături: pagină a Site-ului care permite Utilizatorului să selecteze produsele ce dorește să le plaseze în Comandă;

j) Comunicări comerciale: orice mesaj (e-mail, SMS, apel telefonic) expediat de către Vânzător Cumpărătorului cu privire la comanda plasată, produsele selectate, plata, retur în cazuri speciale și promovarea produselor;

k) Specificații: descrierile produselor ce se regăsesc pe Site;

l) Conținut:

(i) Toate informațiile și datele care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin intermediul unui echipament electronic prin accesarea Platformei;

(ii) Conținutul oricărei Comunicări comerciale;

(iii) Logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, denumiri ce se regăsesc pe Platformă;

(iv) Informații legate de produse și/sau prețurile practicate de către Vânzător într- o anumită perioadă.


2. GENERAL:

a) Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, precum și modalitatea de încheiere și executare a Contractelor între Vânzător și Cumpărători.

b) Conținutul, astfel cum este definit în Preambul, este proprietatea exclusivă a ILIFRUCT I.I., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect și orice atingere cu privire la aceasta atrage răspunderea persoanei în culpă.

c) Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original publicat pe Platformă, includerea oricărui conținut fără indicarea Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de proprietate intelectuală al ILIFRUCT I.I. asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în afară de cazul în care aceste operațiuni au loc cu acordul expres al ILIFRUCT I.I. sau în urma încheierii unei convenții în acest sens.

d) Utilizatorul poate copia, transfera, distribui conținutul Site-ului în scopuri personale, precum și pentru promovarea produselor în calitate de Distribuitori.

e) Datele stocate automat despre Utilizatori prin accesarea Site-ului sunt utilizate în scopul oferirii unei experiențe online plăcute și ușor accesibile, modalitatea de colectare a acestor date fiind detaliată la secțiunea Politica de utilizare a Cookie-urilor.

f) Datele stocate despre Cumpărători la momentul plasării unei comenzi sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, regulile de prelucrare, precum și drepturile persoanei vizate fiind detaliate în Politica de confidențialitate.


3. PROMOVAREA PRODUSELOR PRIN DISTRIBUITORI:

a) Produsele ilifruct pot fi promovate prin Distribuitori, între aceștia și Companie fiind încheiat un Contract de membru în care sunt stipulate obligațiile fiecărei părți.

b) În toate cazurile, Distribuitorii sunt obligați să promoveze produsele respectând imaginea și principiile Companiei și fără desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

i) Utilizarea unui conținut în afara legii, fraudulos, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, dăunător, invaziv, inacceptabil din punct de vedere rasial sau etnic sau care face subiectul unei înţelegeri confidenţiale;

ii) Modificarea mărcilor, emblemelor, denumirilor sau specificațiilor produselor;

iii) Furnizarea de informații mincinoase potențialilor clienți în legătură cu produsele sau Compania;

iv) Divulgarea unor secrete comerciale sau unei informații confidențiale despre Companie:

v) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

c) Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru activitatea desfășurată de către Distribuitori fără respectarea obligațiilor enumerate mai sus sau prevăzute în Contractul de membru.

d) În cazul în care activitatea unui Distribuitor devine prejudiciabilă, acesta este singurul în culpă.

e) Pentru denunțarea unui comportament neadecvat sau unei activități desfășurate fără respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul capitol de către un Distribuitor, puteți să vă adresați Companiei la adresa de e-mail: office@ilifruct.ro


4.1 PLASAREA COMENZII:

a) Produsele afișate pe Site și oferite spre vânzare sunt prezentate prin fotografii și specificații ce pot prezenta mici diferențe de aspect față de cele prezentate pe Site, însă diferențele pot fi doar unele de percepție, lumină sau cauzate de afișajul diferit al echipamentelor electronice utilizate. Diferențele cauzate de o eroare sau de o actualizare întârziată a Site-ului, fără a afecta natura, calitatea sau compoziția produsului, vor fi comunicate Cumpărătorului ulterior plasării comenzii, livrarea acesteia în condițiile ulterior prezentate fiind condiționată de acceptul expres al Cumpărătorului.

b) Specificațiile și imaginile folosite pentru prezentarea bunurilor nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului.

c) În imaginile de prezentare pot fi incluse și alte produse care nu sunt oferite spre vânzare, produsele ce pot fi cumpărate fiind indicate în Specificații.

d) Nu suntem răspunzători în cazul în care produsele nu corespund cerințelor și preferințelor Cumpărătorului.

e) Pentru a înregistra o comandă pe Site, Utilizatorul trebuie să creeze un cont unde vor fi indicate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate Vânzătorului.

f) Pentru confirmarea corectitudinii datelor, Compania va transmite Utilizatorului un SMS la înregistrare, care va conține un cod ce trebuie introdus pe Platformă. După introducerea codului pe Platformă contul Utilizatorului va deveni activ.

g) Comanda poate fi plasată prin adăugarea produselor și a cantității dorite de către Cumpărător în Coșul de cumpărături și finalizarea comenzii prin plata produselor. În orice caz, adăugarea produselor în Coșul de cumpărături fără finalizarea comenzii nu reprezintă o înregistrare a comenzii sau o rezervare a produsului selectat.


4.2 PLASAREA COMENZII:

h) Prețul afișat al produselor este unul ferm, exprimat în RON și include taxele și impozitele ce sunt imputate Vânzătorului. Costurile pentru transport și ambalare vor fi calculate suplimentar la momentul finalizării comenzii.

i) În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site nu este corect, Vânzătorul își rezervă dreptul să informeze Cumpărătorul despre eroare ulterior plasării comenzii, Cumpărătorul fiind cel care decide dacă dorește să achiziționeze în continuare produsul comandat la prețul comunicat ulterior sau nu. În cel din urmă caz, comanda va fi anulată și contravaloarea comenzii va fi returnată.

j) Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

k) După plasarea comenzii, Vânzătorul comunică prin intermediul e-mail-ului Cumpărătorului confirmarea primirii și înregistrării comenzii care conține și factura aferentă acesteia.

l) După plasarea comenzii și plății prețului acesteia de către Cumpărător, Contractul se consideră încheiat pe perioadă determinată.>/p>

m) Vânzătorul poate anula Comanda plasată de către Cumpărător, printr-o notificare prealabilă și cu returnarea contravalorii comenzii, acolo unde este cazul, fără nicio obligație suplimentară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poate pretinde daune-interese celeilalte părți, în următoarele cazuri:

(i) Neacceptarea de către bancă a tranzacției Cumpărătorului;

(ii) Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de către ILIFRUCT I.I.;

(iii) Datele furnizate de către Cumpărător sunt incorecte/invalide;

(iv) Pentru alte motive obiective.


5. FACTURARE ȘI PLATĂ:

a) Datele de facturare a comenzii vor fi completate la momentul creării contului, Cumpărătorul obligându-se să furnizeze date complete și corecte pentru a putea achiziționa produsul comandat, fiind singurul răspunzător de corectitudinea datelor completate în formularul de înregistrare.

b) Facturarea produselor comandate se face exclusiv în RON, acestea fiind emise la momentul confirmării înregistrării comenzii și comunicate Cumpărătorului prin intermediul e-mail-ului. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale.

c) Corectarea facturilor, în cazul returului sau anulării comenzii, se face prin facturi storno.

d) Cumpărătorul poate achita produsele comandate prin intermediul procesatorului de plăți online Mobilpay.

e) Comanda va fi înregistrată imediat ce tranzacția este acceptată.

f) ILIFRUCT I.I. nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane pentru procesarea plății, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.


6. LIVRARE:

a) După plasarea comenzii și acceptarea acesteia de către Vânzător, acesta din urmă procedează la procesarea comenzii și livrarea produselor prin intermediul serviciului de curierat indicat.

b) Costurile livrării vor fi suportate de către Cumpărător, pe baza unei estimări anterioare efectuate la momentul plasării comenzii;

c) Livrarea comenzilor poate fi efectuată doar pe teritoriul României;

d) Produsele vor fi ambalate de către Vânzător într-un mod corespunzător, astfel încât să se asigure integritatea produsului prin transportare;

e) Deteriorarea ambalajului sau a produsului în timpul transportului nu poate fi imputată Vânzătorului, transportatorul fiind responsabil de manevrarea corespunzătoare a coletelor;

f) Timpul estimat de procesare și livrare a comenzii este de 3-5 zile lucratoare de la momentul acceptării comenzii de către Vânzător, acesta putând fi modificat ulterior printr-o comunicare scrisă din partea Vânzătorului sau a serviciului de curierat.

g) La recepționarea comenzii, Cumpărătorul se obligă să verifice dacă produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.


7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII:

Transferul proprietăți asupra produselor comandate are loc după plata integrală de către Cumpărător a prețului prevăzut în factură.


8. GARANȚII:

a) Ilifruct I.I. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la etichetarea alimentelor și stabilirea termenelor de valabilitate.

b) Ingredientele folosite, cât și procedeele de conservare vor fi afișate la specificațiile fiecărui produs.

c) În cazul în care produsul livrat prezintă modificări organoleptice, Cumpărătorul este în drept să îl notifice pe Vânzător în cel mult 48 ore, acesta din urmă obligându-se să înlocuiască produsul necorespunzător sau să returneze contravaloarea acestuia Cumpărătorului.

d) Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului sau înlocuirea produsului.


9. RETUR:

a) Potrivit art. 16 lit. d) și e) din O.G. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere al consumatorului produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid, precum și produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator.


10. DREPTURILE CONSUMATORULUI:

a) Potrivit art. 2 pct. 2 din OG 21/1992 calitatea de consumator o are „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”.

b) Cumpărătorul ce are calitatea de consumator poate consulta legislația aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor la adresa: https://anpc.ro/articol/585/produse- alimentare-1.

c) Consumatorul poate formula plângeri ce vor fi soluționate pe cale amiabilă cu Vânzătorul la adresa de e-mail: office@ilifruct.ro

d) În cazul în care consumatorul este nemulțumit de propunerea de soluționare a diferendului din parte Vânzătorului, se poate adresa autorităților competente în materie la adresele: http://www.anpc.ro/, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= RO.


11. FORȚA MAJORĂ:

a) Forța majoră exonerează partea care o invocă de obligațiile ce îi incubă în baza Contractului.


b) În situația intervenirii forței majore, partea care o invocă este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți imediat ce este posibil și în mod complet producerea acesteia și măsurile ce vor fi luate pentru limitarea consecințelor evenimentului respectiv. În acest caz Contractul încetează de drept de la data intervenirii forței majore.

c) În cazul în care, anterior intervenirii forței majore, una dintre părți și-a executat parțial sau integral obligațiile asumate prin Contract, cealaltă parte se obligă să restituie prestațiile executate.

12. LITIGII:

a) Orice diferend apărut pe parcursul executării Contractului va fi soluționat, în măsura în care este posibil, pe cale amiabilă.


b) Dacă rezolvarea amiabilă a diferendului nu este posibilă, acesta va fi dedus instanțelor competente de pe teritoriul României.

13. SUPORT CLIENȚI:

a) Orice informații suplimentare în legătură cu Site-ul sau produsele disponibile pe Site, precum și orice întrebări legate de comenzi pot fi solicitate telefonic la numărul: 0753393034 / 0723356565

b) sau prin intermediul e-mail-ului la adresa: office@ilifruct.ro